Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 03/09/2014 tarihli ve 16803 sayılı yazıda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıda Büyükşehir Belediyesine dönüştürülen illerde Karayolu Taşıma Yönetmeliği(KTY) kapsamında düzenlenen F1,F1* ve G3* yetki belgeleri hakkında Bakanlıklarınca alınan makam oluru ile bir değişiklik yaptıklarını tarafımıza bildirmiş bulunmaktadırlar.

Yer alan olura göre; 6360 sayılı Kanun hükümleri gereğince 30 Mart 2014 tarihinde Büyükşehir Belediyesine dönüşen veya sınırları il mülki sınırı olarak değiştirilmiş illerde sınırlı olmak üzere daha önce KTY çerçevesinde ilçede faaliyette bulunmak üzere adlarına F1, F1* ve G3* yetki belgesi düzenlenen firmalar ile ilgili olarak;

a) Yetki belgesi geçerlilik süresince faaliyette bulunmalarına müsaade edileceği,
b) Faaliyette bulundukları merkez veya şubenin, il içi veya Büyükşehir olmayan illere taşınmasına ilişkin adres değişikliği, sermaye değişikliği, acentelik sözleşmelerinin feshi ile KYT'nin 19 uncu maddesi çerçevesinde yetki belgesi değişim taleplerinin karşılanacağı,
c) KYT’nin 20 ve 22 nci maddeleri kapsamındaki işlemler ile unvan, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, yönetici ve yeni düzenlenmiş acentelik sözleşmelerine ilişkin taleplerin ise bu yetki belgelerini faaliyette bulundukları adresler için KTY'nin ön gördüğü şartlara uygun hale getirmeleri halinde karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz

Saygılarımızla,Uğur TIN
GENEL SEKRETER


Konuyla ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

19. Meslek Komitesinin tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

Haber Tarihi : 5/11/2014
Paylaş