KARAR:1
                 
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Vergi Müfettişi Kadir KALYONCU tarafından yapılmakta olan vergi incelenmesine veri teşkil etmek açısından, yazı ekinde perakende satış fiyatları verilen ürünlerin imalatında kullanılan ortalama sunta  lam ve mdf miktarının (fire oranları da dikkate alınarak) m2 olarak belirlenmesi ile ayrıca sektördeki ortalama fire oranlarının ve 2013 ve 2014 yıllarındaki mutfak dolapları için KDV hariç m2 birim fiyatlarını  Odamızdan talep ettiği 01/10/2014 tarih ve ABG-A-1294/187-120 sayılı yazısı görüşüldü.
               
Yazı ekinde belirtilen ürünlerin perakende fiyatların makul fiyatlar olduğu Komitemizce görülmekle birlikte, sözkonusu ürünlerin imalatında kullanılan sunta lam ve mdf (fire oranları da dikkate alınarak) miktarlarının m2’leri ile fire oranları ve 2013 yılı (KDV hariç) mutfak dolaplarının m2 birim satış fiyatlarının, ürünlerin ebatı, vasıfları ile teknik özellikleri belirtilmediği sebebiyle Komitemizce belirlenemediğinin adı geçen Kuruma yazılı olarak bildirilmesine.13.11.2014.19
               
KARAR:2
               
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.11.2014.19
   
KARAR:3
               
Dilek ve temenniler dinlendi.13.11.2014.19
Haber Tarihi : 20/11/2014
Paylaş