KARAR:1
                 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesinin 2013/564 esas sayı  ve  04.11.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
     
Dava  konusu; Yaklaşık altı yıllık bir tecrübeye sahip otobüs şoförünün 2013 Şubat
ayında alabileceği emsal ücretin,  şayet aralarında herhangi bir özel anlaşma yoksa belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin Sakarya İş Mahkemesine  bildirilmesine.11.12.2014.20
                 
KARAR:2
                 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesinin 2013/564 esas sayı  ve  11.11.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
     
Dava  konusu; Yaklaşık 30 yıllık bir tecrübeye sahip otobüs şoförünün 2013 Şubat
ayında alabileceği emsal ücretin,  şayet aralarında herhangi bir özel anlaşma yoksa belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin Sakarya İş Mahkemesine  bildirilmesine.11.12.2014.20
                  
KARAR:3
                  
Odamıza  gelen  ve  komitemize  havale  edilen   Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın  2015 Yılı Çalışma Ruhsatları yenileme çalışmaları ile ilgili 06.11.2014 tarih ve 13401 sayılı yazısı okunup görüşüldü.
       
Söz konusu yazının toplu e posta yoluyla meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisimizce gönderilerek duyurulması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.11.12.2014.20
                  
KARAR:4
               
TOBB’nin,  UKOME’lerde Odamız temsilcilerinin de bulunmaları ve oy haklarına sahip olmaları talebimize istinaden gelen 17.11.2014 tarih ve 0545/21694 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.
      
Malumat hasıl olduğuna.11.12.2014.20
      
KARAR:5
                  
Odamız üyelerine yönelik olarak, “Lojistik Yönetimi”  konusunda, eğitmenler; Danışmanlık firması sahibi Tuncay AYDIN ve Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Muhammed BAMYACI’nın sunumlarında (eğitmenlerin masrafları sponsor tarafından karşılanmak üzere),  İnsan Kaynakları ve   Eğitim  Servisimizce eğitim semineri düzenlenmesi   teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.11.12.2014.20
         
KARAR:6
                   
Yönetim Kurulumuzun Odamız Personel Servisiyle ilgili komitemizden görüş talebi görüşüldü. Odamız üyelerinin ihaleye katılması, 1 Adet 27 ve 1 adet 18 kişilik araçlarla Odamız personelinin taşınması ve bu nedenle servis güzergahı kısa olacağından  taşıma maliyeti de şu ankinden çok fazla değişmeyeceği konusunda görüş birliğine varılmıştır.11.12.2014.20
Haber Tarihi : 22/12/2014
Paylaş