KARAR:1
                
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Vergi Müfettişi Kadir KALYONCU tarafından yapılmakta olan vergi incelenmesine veri teşkil etmesi açısından, yazı ekinde birim satış fiyatları ve kullanılan malzeme miktarları verilen ürünlerin işçilik ve diğer sabit giderleri de dikkate alınarak imalatında kullanılan ortalama suntalam, mdflam, membran kapak ve panel miktarlarının belirtilen ürünlerin gerçekten imalatta kullanılması gereken malzemeleri  Odamızdan m2 olarak belirlenmesini talep ettiği 20/11/2014 tarih ve ABG-A-1294/203-126 sayılı yazısı görüşüldü.
                 
Konuyla ilgili Komite Başkan Yardımcımız İsmet DURAK ile Meclis Üyemiz Murat KURTULUŞ tarafından çalışma yapılarak, Vergi Müfettişi Kadir KALYONCU’nun makamında ziyaret edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.07.01.2015.21

KARAR:2
               
Odamız Ticaret Servisince, Meslek Grubu üyelerimizin kendi imkanlarıyla, 18–22 Mart 2015 tarihleri arasında CIFF-Çin Uluslararası Mobilya Fuarı (4 Fuar Bir arada); Çin Uluslararası Mobilya Fuarı, Çin Ev Dekorasyon ve Ev Gereçleri Fuarı, Çin Uluslararası Açıkhava Hobi Fuarı,  Çin Ev Tekstil Fuarı ile 28 Mart–01 Nisan 2015 tarihleri arasında Çin – Guangzhou Uluslararası Ofis Mobilyaları Fuarı (otel ekipmanları ve mobilyaları, ofis mobilyaları, bilgisayar mobilyaları, mutfak mobilyaları) katılımları hususunda fiyat araştırması yapıldıktan üyelere duyuru yapılarak ön talep toplanılması çalışmaları yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza.07.01.2015.21

KARAR:3              
               
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.01.2015.21  
              
KARAR:4
               
Dilek ve temenniler dinlendi.07.01.2015.21

Haber Tarihi : 14/1/2015
Paylaş