KARAR: 1  
Meslek gurubumuzda bulunan tüm üyelerimizin sorunlarının, görüş ve
önerilerinin dinlenmesi amacıyla 20 Ocak 2010 Çarşamba günü Saat 14:00'te Odamızda bir toplantı tertip edilmesine, toplantının duyurusunun posta yolu ile tüm üyelerimize iletilmesi yönünde çalışma yapılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.24.12.2009.10
KARAR: 2    
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.12.2009.10
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi.24.12.2009.10 
Haber Tarihi : 30/12/2009
Paylaş