KARAR:1
                 
S Plaka uygulamasıyla ile ilgili olarak Ankara, Bursa, Kocaeli, Yalova gibi illerden yönetmelik örnekleri istenerek Komitemizce çalışmalara başlanılmasına. 03.03.2015/24

KARAR:2
                  
5174 Sayılı TOBB kanunun 10.maddesi gereği 2012 yılında durumları ASKI olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple Oda  kaydı silinecek durumdaki 19.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi. 03.03.2015/24
                 
KARAR:3
                  
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.03.2015/24
                 
KARAR:4
       
Dilek ve temenniler dinlendi.03.03.2015/24

Haber Tarihi : 11/3/2015
Paylaş