KARAR: 1               
   
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 2014/1476 Esas sayı  ve 19.03.2015 tarihli, yaklaşık 10 yıllık kıdeme sahip montaj işçisinin alabileceği emsal ücretin tespiti hakkındaki yazısı  görüşüldü.
               
Dava  konusu;  yaklaşık 10 yıllık kıdeme sahip montaj işçisinin alabileceği emsal ücretinin yürürlükteki asgari ücretin %15 fazlasını alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.07.04.2015.24
               
KARAR: 2
              
Sakarya Erenler Yunus ÇİLOĞLU Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni Hacer YILDIRAL’ın, okullarına yeterli ödenek ayrılmadığından bahisle ders yaptıkları atölyelerindeki boyama ve çizim yaptıkları öğrenci sıralarının yıprandığı ve değiştirilmesi için Odamızdan yardım talep ettiği 19/02/2015 tarihli e-maili görüşüldü.
             
Komitemizce sözkonusu yardım talebi uygun görülmemiştir.07.04.2015.24
               
KARAR:3
                
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.04.2015.24
               
KARAR:4
               
Dilek ve temenniler dinlendi.07.04.2015.24
Haber Tarihi : 15/4/2015
Paylaş