KARAR:1
      
Odamıza  gelen  ve  komitemize  havale  edilen T.C.Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesinin,  2013/582 Esas sayı  ve  17.03.2015 tarihli, 54 AP 287 Plakalı İveco Marka 2000 Model sarı renkli aracın yurt içi/yurt dışı nakliye işi yaptığı, 16/07/2003 tarihinde el konularak 4 yıl 2 ay boyunca aracın bakım-yakıt vs. giderleri düşüldükten sonra elde edebileceği net kazancın, el koyma tarihi itibariyle ne kadar olacağı hususunun tespitiyle   ilgili yazısı okunup görüşüldü.
                 
Sözkonusu aracın el koyma tarihi olan 16/07/2003 tarihi itibariyle bütün masraflar  düşüldükten sonra  aylık yaklaşık 1.000,00-TL ile 1.200.00-TL arasında net kazanç getirebileceğinin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.10.04.2015.30
              
KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın  75703187-622.99-E.945 sayı ve 20/03/2015 tarihli, Çark Caddesi ile Kampüs hattı arasında (Çark Cad.-Şal Sk.Başı-Dr.Kamil Sk.-Karara Sk.-Bahçıvan Sk.-Ruşen Sk.-DSİ Kavşağı-Sedat Kirtetepe Cad.-Sapak Kavşağı-Bağlar Cad.-Dağköy Sk.-Soğuksu Sk.-Tokatdere Sk.-Üniversite Cad.-Sakarya Üniversitesi) 10 araçlık Özel Halk Otobüsünün 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  9.Maddesine göre 10 Yıl süre ile çalıştırılması ihalesi için muhammen bedelini belirlenmesine esas piyasa rayiçlerini talep eden yazısı görüşüldü.
              
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan, güzergah krokisi ile araçların dahil olup-olmadığı, araç dahilse hangi tip modelde ve özellikte olması gerektiğiyle ilgili cevap istenilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.10.04.2015.30 
              
KARAR:3
 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın  75703187-622.99-E.946 sayı ve 20/03/2015 tarihli, Milli Egemenlik Caddesi ile Kampüs hattı arasında (Milli Egemenlik Cad.-Güllük Sk.-Salon Kavşağı-2.Cad.-Dağköy Sk.-Soğuksu Sk.-Tokatdere Sk.-Üniversite Cad.-Sakarya Üniversitesi) 5 araçlık Özel Halk Otobüsünün 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  9.Maddesine göre 10 Yıl süre ile çalıştırılması ihalesi için muhammen bedelini belirlenmesine esas piyasa rayiçlerini talep eden yazısı görüşüldü.
              
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan, güzergah krokisi ile araçların dahil olup-olmadığı, araç dahilse hangi tip modelde ve özellikte olması gerektiğiyle ilgili cevap istenilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.10.04.2015.30 

Haber Tarihi : 22/4/2015
Paylaş