KARAR:1               
   
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Vergi Müfettişi Beytullah ÖZKAN tarafından yapılmakta olan bir vergi incelenmesine esas teşkil etmek üzere;

-Mobilyacılık sektöründe üretim faaliyetinde bulunup toptan satış yapan firmalarda satış fiyatı üzerinden brüt karlılık oranlarının ortalama % kaç olduğu
-Mobilyacılık sektöründe toptan alıp toptan satış yapan firmalarda satış fiyatı üzerinden brüt karlılık oranlarının ortalama % kaç olduğu
-Mobilyacılık sektöründe toptan alıp perakende satış yapan firmalarda satış fiyatı üzerinden brüt karlılık oranlarının ortalama % kaç olduğunun
 
hususlarını Odamızdan talep ettiği 17/04/2015 tarih ve AGB-A-1918/50-17 sayılı yazısı görüşüldü.

Mobilyacılık sektöründe üretim faaliyetinde bulunup toptan satış yapan firmalarda satış fiyatı üzerinden brüt karlılık oranı ortalama %15,
            
Mobilyacılık sektöründe toptan alıp toptan satış yapan firmalarda satış fiyatı üzerinden brüt karlılık oranı ortalama %5 ila %10 arasında

Mobilyacılık sektöründe toptan alıp perakende satış yapan firmalarda satış fiyatı üzerinden brüt karlılık oranının ise ortalama %25 olabileceğinin

adı geçen Müfettişliğe  yazılı olarak bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.05.05.2015.25
 
KARAR:2
 
Sektörümüzde imalatta kullanılan kumaş, deri, villex vesaire gibi girdi olarak kullanılan tekstil ürünlerindeki K.D.V. %8 olup, orman emvali, metal ürünleri gibi diğer girdilerde ise %18’dir. Bu K.D.V. farklı mobilya imalat sektörümüzü olumsuz etkileyerek  durgunluğu sebebiyet vermektedir. Bu durgunluğu aşmak ve ticareti canlandırmak adına sektörümüzde uygulanmakta olan KDV oranının %18 ‘den  %8 e çekilmesi hususunda Ticaret Servisimizce üst kuruluşumuz TOBB ve ilgili merciilere yazı yazılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.05.05.2015.25

KARAR:3

İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde özellikle özel üretim (butik) tarzı mobilya ürünlerindeki şikayetlerde alınan kararların, büyük bir çoğunluğunun haklı olsalar bile imalatçı veya satıcılar aleyhine alındığı yönünde meslek grubu üyelerimizden Komitemize şikayetler gelmektedir.

Mobilya üretici ve satıcı meslek komitelerinden Tüketici Hakem Heyetlerinde Odamız temsilcilerinin bulundurulmasıyla teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.05.05.2015.25

KARAR:4
            
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.05.2015.25
            
KARAR:5
            
Dilek ve temenniler dinlendi.05.05.2015.25       

Haber Tarihi : 13/5/2015
Paylaş