KARAR:1
                  
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesinin 2015/904 Esas sayı  ve  07.05.2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
     
Dava  konusu; 12-14 yıllık kıdemi olan ve kamyon şoförü (kimi zamanda mal satış
pazarlamacısı  olarak da çalışan bir kişinin) olarak çalışan birinin alabileceği emsal ücretin,  şayet aralarında herhangi bir özel anlaşma yoksa belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücretin  %5 fazlasını alabileceğinin Sakarya 2.İş Mahkemesine  bildirilmesine.11.06.2015.33

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın  59709072-315.99-E.1049-4599 sayı ve 16/04/2015 tarihli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca düzenlenerek 04.03.2014 tarih ve 28931 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinin 4. ve 5.Maddelerinde ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kimlerin hangi şartlarda yararlanabileceğiyle ilgili bilgilendirme  ve konunun Odamıza bağlı özel halk otobüslerine duyurulması adına gerekli tebliğ tebellüğ yapılmasına dair yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna dosyasına.11.06.2015.33

KARAR:3
              
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.06.2015.33
               
KARAR:4
  
Dilek ve temenniler dinlendi.11.06.2015.33

Haber Tarihi : 18/6/2015
Paylaş