KARAR:1     
  
Sektörümüzdeki nitelikli elaman ihtiyacının karşılanarak sürekliliğin sağlanması
amacıyla  hazırlamayı düşündüğümüz (öğrencilerle bu yıl 10.sınıfta bölüm seçenlerle tanışma ve kaynaşma, sektörde fabrika ziyaretleri, sektörde fuar ziyaretleri, Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenecek seminerler vb. gibi etkinlikleri içerecek)  “Benim Geleceğim” adlı Projeyle ilgili olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Komitemizce ziyarette bulunulmasına.07.07.2015.27   

KARAR:2
             
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.07.2015.27

KARAR:3
              
Dilek ve temenniler dinlendi.07.07.2015.27     

Haber Tarihi : 15/7/2015
Paylaş