KARAR:1

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının ,UKOME(Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararlarını tebliğ ettiği  14.07.2015 tarih ve 7675 sayılı yazısı görüşüldü. 

Malumat hasıl olduğuna dosyasına.23.07.2015.35
              
KARAR:2

Sakarya Büyükşehir Belediyesi  Ulaşım Daire Başkanlığının UKOME(Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararlarını tebliğ ettiği  07.07.2015 tarih ve 7474 sayılı yazısı görüşüldü. 

Malumat hasıl olduğuna dosyasına.23.07.2015.35
 
KARAR:3

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının   S plaka uygunluk tespit komisyonuna  üye talep ettiği  19 06 2015 tarih ve 6810 sayılı görüşüldü. 
              
Komite başkanımız Halit Evin’in Odamızı temsilen isminin bildirilmesine.23.07.2015.35
            
KARAR:4

Doğançay Eİ-3 Pompa İstasyon Şefliği’nin servis minibüsü kira rayiç fiyat tespiti talep ettiği 21.07.2015 tarih ve 278 sayılı yazısı görüşüldü.
 
Söz konusu servis minibüs kira rayici olarak 95,00-TL (K.D.V. hariç) tespit edilmiş olup ilgili kuruma bildirilmesine.23.07.2015.35

Haber Tarihi : 28/7/2015
Paylaş