Sayın 19.Meslek Grubu (Servisçi) Üyelerimiz;

Servis taşımacılığı yapan Üyelerimizin, tek harf grubu (S) harf serisinden tahditli plaka uygulamasına geçebilmeleri bakımından, 3 Ağustos 2015 Pazartesi Gününden itibaren, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'ne, e-postamız ekindeki matbuu başvuru dilekçesiyle (ve istenilen belgelerle) birlikte ivedilikle müracaat etmelerini hak kaybına uğrayıp mağdur olmamaları adına önemle duyururuz.

Saygılarımızla,

SATSO 19.MESLEK KOMİTESİKonuyla ilgili Sayfa Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının 1 sayfalıküst yazısı na ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin konuyla ilgili 4 sayfalık UKOME kararı na ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına S Plaka başvurusuyla ilgili 1 sayfa dilekçe (istenilen belgelerle) örneği ne ulaşmak için tıklayınız.


Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.[{HTMLVIEW}]

[{UNSUBSCRIBE}]


Haber Tarihi : 31/7/2015
Paylaş