KARAR:1
              
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının, UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin İlimizde servis taşımacılığı yapan esnaf ve tüccara yönelik tek harf grubu (S) harf sersisinden tahditli plaka uygulamasına geçildiği ve müracaatların 03/08/2015 tarihinden itibaren başladığıyla alakalı kararlarını tebliğ ettiği  24.07.2015 tarih ve 59709072-315.99-E.1903-7901 sayılı yazısı görüşüldü. 
             
Konu Genel Sekreterlikçe meslek grubumuzdaki servisçi üyelerine gerek SMS gerekse de toplu e-mail ve Odamız web sayfası aracılığıyla duyuruluğundan dosyasına.13.08.2015.35
              
KARAR:2
 
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Erenler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 1.600 (Binaltıyüz) Ton kömürün, Erenler İlçesinde belirlenen depodan yine Erenler İlçesindeki yazı ekinde belirtilen 33 Mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine (1’er) birer ton olarak dağıtılması (vatandaş evinde bulunmadığı takdirde 2.ve 3.defa evine gidilerek) için nakliye ihalesinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine esas teşkil etmek üzere (1) bir ton kömürün KDV hariç nakliye (yükleme-boşaltma) dahil fiyatını talep ettiği 10/08/2015 tarih ve 321 sayılı yazısı görüşüldü.
                
Komitemizce yapılan araştırmalar ve yazı ekindeki ihale şartnamesi de dikkate alındığında, 1 ton kömürün nakliye  (yükleme-boşaltma dahil) bedelinin teslim edilecek yerlerin uzaklıkları da dikkate alındığında (yükleme-boşaltma dahil)   40,00-TL ila 50,00-TL  (KırkTürkLirası ila ElliTürkLirası) (KDV hariç) aralığında olabileceğinin ilgili Vakıf Başkanlığına Odamız Ticaret ve Belgeler Servisince yazılı olarak bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına bildirilmesine.13.08.2015.35
              
KARAR:3
              
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.08.2015.35                 
               
KARAR:4
  
Dilek ve temenniler dinlendi.13.08.2015.35
Haber Tarihi : 18/8/2015
Paylaş