KARAR:1
               
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca, Resmi Gazetenin  22/05/2015 tarih ve 29007 Sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliğ kapsamındaki tüm sanayi kurum ve kuruluşlarının tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak ve tebliği uygulama zorunluluğu olduğundan ve yapılacak denetlemelerle üyelerimize kesilecek idari para cezalarıyla mağdur olmamalarına binaen Meslek Grubu Üyelerimizin Odamız Ticaret ve Belgeler Servisince hazırlayacağı bir metnin toplu e-mail yoluyla bilgilendirilmelerine ayrıca konu hakkında Odamız Eğitim Servisi organizasyonuyla bilgilendirme eğitimi verilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.03.09.2015.31              
            
KARAR:2
            
ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarınca kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında Komitemize bilgilendirme sunumu yapıldı. Yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
            
Uzmanlarla,  KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi için oluşturulmuş;   “ KOSGEB Tematik Proje Destek Programı”  görüşüldü. 10.09.2015.36                                 
              
KARAR:3
               
Yabancı Ülkelerden firmaların Türkiye pazarındaki stratejik ortaklarını bulmak ve Türk firmalar ile ticari ve teknolojik işbirliğini amaçlayan ve Avrupa İşletmeler Ağı Üyesi Doğu Marmara ABİGEM, Kocaeli Sanayi Odası ve Odamızın İşbirliğinde yürütülen “Match4Indusrty” projesinin sunumunun slaydı değerlendirildi.
             
Malumat hasıl olduğuna.10.09.2015.36                     
             
KARAR:4
            
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının S Plaka Uygunluk Tespit Komisyonu  Odamız temsilcisi Komite Başkanımız Sn, Halit EVİN, Komisyonun çalışmaları hakkında Komite Üyelerimizi bilgilendirdi.10.09.2015.36                 
KARAR:5
              
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.09.2015.36                 
             
KARAR:6
 
Dilek ve temenniler dinlendi.10.09.2015.36
Haber Tarihi : 16/9/2015
Paylaş