KARAR:1
    
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 2015/421 Esas sayı ve 02.10.2015 tarihli, 1 yıllık tecrübeye sahip mobilya ustasının 2015 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin tespiti hakkındaki yazısı  görüşüldü.
               
Dava konusu; 1 yıllık tecrübeye sahip mobilya ustasının 2015 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretinin 2015 Yılındaki asgari ücreti alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.01.12.2015.32
               
KARAR:2
   
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1848 Esas sayı ve 20.10.2015 tarihli, 10 yıllık kıdeme sahip muhasebe bölümünde çalışan birisinin alabileceği emsal ücretin tespiti hakkındaki yazısı  görüşüldü.
               
Dava konusu; 10 yıllık kıdeme sahip muhasebe bölümünde çalışan birisinin alabileceği emsal ücretinin yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.01.12.2015.32
              
KARAR:3
 
Odamız Hukuk İşleri Memurluğunca hazırlanan ve Sakarya İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’yle müştereken sektörümüzdeki nitelikli elaman ihtiyacının karşılanarak sürekliliğini sağlamayı amaçlayan mesleki eğitim işbirliği protokolünün Yönetim Kurulumuzca incelenerek uygun görüldüğü takdirde  protokol ortaklarınca imzalanmasına.01.12.2015.32
              
KARAR:4
              
Komite olarak, Odamız  8.Meslek Grubu Üyeleri ile Meslek Liseleri mobilya dekorasyon öğrencilerinin de katılımlarıyla, 27 Ocak-1 Şubat 2016 tarihleri arasında  İstanbul/CNR Fuar Alanındaki, İMOB  Fuarı’na 2 otobüsle iştirak edilmesine.
              
Fuara katılımcı 90 öğrencimize; sabah poğaça ve meyve suyundan oluşan kahvaltı ile sandviç veya ekmek arası tarzında öğle yemeği  verilmesine.
             
Fuara  ulaşım ve sabah+öğle yemek bedellerinin Odamız bütçesinden karşılanmasına, 01.12.2015.32
              
KARAR:5
               
Odamız ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle imzalanacak işbirliği protokolü kapsamında İlimizdeki Sakarya ve Fatih Endüstri Meslek Liselerinin mobilya ve ev dekorasyon bölümü öğrencilerine, bu seneki Komite Bütçesi istihkakı olan 4.000,00-TL’nin, burs olarak ödenmesine, Okul Aile Birliklerinden gelecek öğrenci listesine istinaden Okul Aile Birlikleri Banka hesabına aktarılması 

Hususlarında  Müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.01.12.2015.32

Haber Tarihi : 9/12/2015
Paylaş