KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü’nün 67803372-869/2548038 sayı ve 25/11/2015 tarihli Servis ve Binek Araç Kiralama Rayiç Bedeli hakkında yazısı görüşüldü.
 
Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü ile Camili Mahallesi Ayçiçek Vadisi toplu konutlarında mevcut kurum lojmanları arasında 27-30 kişilik araçla sabah geliş ve akşam dönüş şeklinde sürücüsü ile sürücüsünün özlük hakları ve akaryakıtı yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere 1 adet personel taşıma servis aracının 1 günlük sabah akşam gidiş dönüş şeklinde kira bedelinin KDV hariç 220,00-TL (İkiyüzyirmiTürkLirası) olarak;

Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Binek Otomobil 4x2 T2 sedan, 4 kapılı, sürücü dahil 5 yolcu kapasiteli yakıt cinsi motorin Euro diesel, 1500-600cc, en az 81-110 bg gücünde 4 cam otomatik, klimalı, 2013 ve üzeri model, bagaj+4 kapılı, düz vites, yerli menşeili 1 adet binek otomobilin sürücüsü ve akaryakıtı Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü’nden karşılanacak olan üzere 1 günlük kira bedeli KDV hariç 85,00-TL (SeksenbeşTürkLirası) olarak;

ilgili Kuruma Odamız Ticaret Servisince yazıyla bildirilmesine.10.12.2015.40

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Adapazarı Askerlik Şubesi Başkanlığı’nın 7934108-6048-4492-15/Per.ve İd.İşl.Ks. sayı ve 26/11/2015 tarihli Piyasa Araştırması hakkında yazısı görüşüldü.
 
Adapazarı Askerlik Şubesi Başkanlığında görev yapan Erbaş ve erlerin yemeklerinin 1.inci Mot.P.Tug. Sakarya Kışlasından alınarak Adapazarı Askerlik Şubesi Başkanlığı’na 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında getirilmesi işi için 1 adet ticari taksinin 1 günde 3 sefer (366x3=1098) 2016 yılı maliyeti KDV hariç 54.900,00-TL (EllidörtbindokuzyüzTürkLirası) olarak ilgili kuruma Odamız Ticaret Servisince yazıyla bildirilmesine.10.12.2015.40

KARAR:3

Murat ESEN'in, 09.12.2015 tarihinde Odamıza göndermiş olduğu mağduriyet yazısı görüşüldü.

İlgili kişinin Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması için başvuru yapması gerektiğinin bildirilmesine.10.12.2015.40

Haber Tarihi : 16/12/2015
Paylaş