KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesinin 2015/630 Esas sayı ve 17.12.2015 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 30 yıllık kıdemi bulunan ağır vasıta şoförü sıfatıyla çalışan işçinin aralarlarında özel bir anlaşma yok ise alabileceği ücretin, asgari ücret olabileceğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.07.01.2016.41

KARAR:2

27/04/2015 tarihli 31.numaralı oturumun 4 numaralı bendinde “Anılan manada Büyükşehir Belediye Meclisince alınacak kararda belli bir süre, tercihen 3 yıl süre ile devir yasağı öngörülmelidir.” biçiminde karar alınmış olmakla konuya ilişkin birden fazla kez Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bu konuda önerilerimiz iletilmiş olmasına rağmen gereği yapılmış değildir. SATSO olarak, olmaz ise olmaz şart biçiminde karar verdiğimiz S Plaka verilmesi sonrasında  3 yıl devir yasağı öngörülmesi ve bu konuda meclis kararı alınması konusunda tekraren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yazılı olarak başvuru yapılmasına.07.01.2016.41

KARAR:3

Yine 3 yıl devir yasağı ile ilgili olarak talebin kabul görmesi halinde bu kere devir ücreti ile ilgili olarak 10.000-TL olarak belirlenen rakamın 30/04/2015 ve 16/09/2015 tarihli  Sakarya Büyükşehir Belediye başkanlığına tarafımızdan gönderilen yazı içeriklerinde belirtmiş olduğumuz rakam olan 2.160-TL olarak belirlenmesi konusunda başvuru yapılmasına.07.01.2016.41

KARAR:4

2016 yılında Meslek Grubumuz ile ilgili 23.05.2016 - 26.05.2016 tarihleri arasında Belçika Anvers’te gerçekleştirilecek olan Breakbulk Europe fuarı, 04.11.2016 - 06.11.2016 tarihleri arasında Polonya Varşova’da gerçekleştirilecek olan Trans Polond fuarları için Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından KOSGEB destekleri de araştırılarak organizasyon yapılıp Komitemize sunulmasına.07.01.2016.41

Haber Tarihi : 19/1/2016
Paylaş