KARAR: 1
Gündemin birinci maddesi Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya  2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/409 esas sayı 26/02/2010 tarihli ortalama kazanç tespiti  hakkında yazısı olup görüşüldü. 
İzmit-Adapazarı arasında çalışan ;
1-S.S. 67 Nolu Atanlar minibüsçüler ve otobüsçüler Mot.Taş.koop'ne  ait bir minibüsün günlük ortalama kazancı komitemizce 45 TL
2-S.S. Yeşilderince Koop.‘ne ait bir minibüsün günlük ortalama kazancı   55 TL,
3- İSTUR‘a ait bir minibüsün günlük ortalama kazancı komitemizce 50 TL, olarak tespit edilmiştir. 18.03.2010.13
KARAR: 2
Karayolu taşıma yönetmeliğinin  geçici üçüncü maddesindeki yönetmeliğin 23. Ve 43.maddesinin 22 . fıkrası hükümleri K türü yetki belgesi sahipleri için 31 /12/2009 tarihine kadar uygulanmaz hükmünün mevcut ekonomik kriz nedeniyle bu sürenin 31/12/2011 tarihine kadar uzatılması hususunda yönetim kurulumuzca karayolları ulaştırma genel müdürlüğüne yazı yazılmasına .18.03.2010.13 
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.18.03.2010.13
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.18.03.2010.13
Haber Tarihi : 24/3/2010
Paylaş