KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 1. İş Mahkemesi'nin 2015/618 Esas sayı ve 28.03.2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 26 yıllık kıdeme sahip tır şoförü olarak çalışan bir kişinin 2015 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.04.2016.43

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. İstanbul Anadolu 16. İş Mahkemesi'nin 2015/666 Esas sayı ve 21.03.2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 29/05/2013 – 23/10/2014 tarihleri arasında davalı iş yerinde şehir içi kamyon şoförü olarak görev yapan 1966 doğumlu bir kimsenin iş akdinin feshi olan 23/10/2014 tarihinde alabileceği muhtemel net ve brüt ücretin, sendikalı veya sendikasız olması fark etmeyeceği, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.04.2016.43

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 2. İş Mahkemesi'nin 2015/1911 Esas sayı ve 10.03.2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 16/11/2011 – 30/06/2015 tarihleri arasında yaklaşık 3,5 yıl kadar kamyon şoförü olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.04.2016.43

KARAR:4
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 1. İş Mahkemesi'nin 2015/240 Esas sayı ve 18.02.2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 7 yıl kıdemi bulunan hem şoför hem de kurye olarak çalışan kişinin fesih tarihi 15/07/2012 tarihi itibariyle, aralarında özel bir anlaşma yok ise (kurye olarak aralarında bir anlaşma olup olmadığı bilinmemektedir) şoför olarak alabileceği emsal ücretin belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.04.2016.43

KARAR:5
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 1. İş Mahkemesi'nin 2015/239 Esas sayı ve 18.02.2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 1,5 yıl kıdemi bulunan hem şoför hem de kurye olarak çalışan kişinin fesih tarihi 15/07/2012 tarihi itibariyle, aralarında özel bir anlaşma yok ise (kurye olarak aralarında bir anlaşma olup olmadığı bilinmemektedir) şoför olarak alabileceği emsal ücretin belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.04.2016.43

KARAR:6
Odamız web sayfası bilgi edinme formu ve iletişim formu aracılığıyla gelen ve Komitemize havale edilen Sinan İS'in 06/04/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Konuyla ilgili, "Kooperatifte araçları olanların kooperatif hakkından feragat etmeden S plaka almaları mümkün olmayacağının, diğer aracınızın da 2015 tescilli olması ret sebebidir. Komitemizce Büyükşehir Belediyesine 2015 tescilli araçlara da S plaka verilmesiyle ilgili başvurular yapılmakta olup, Büyükşehir Belediyesi 2015 tescilli araçlara da S plaka verilmesi hususunu onaylarsa, 2015 tescilli aracınıza da S plaka almanız mümkün olacaktır." açıklamamızın ilgili kişiye bildirilmesine.14.04.2016.43

KARAR:7
Odamız [email protected] adresine gelen ve Komitemize havale edilen Murat ESEN'in 11/04/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Konuyla ilgili, "Aracınızın 2015 tescilli olması ret sebebidir. Komitemizce Büyükşehir Belediyesine 2015 tescilli araçlara da S plaka verilmesiyle ilgili başvurular yapılmakta olup, Büyükşehir Belediyesi 2015 tescilli araçlara da S plaka verilmesi hususunu onaylarsa, 2015 tescilli aracınıza da S plaka almanız mümkün olacaktır." açıklamamızın ilgili kişiye bildirilmesine.14.04.2016.43

KARAR:8
5174 Sayılı TOBB kanunun 10.maddesi gereği 2013 yılında durumları ASKI olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple Oda kaydı silinecek durumdaki 19.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.14.04.2016.43

KARAR:9
Daha önceden alınan kararlarda 2015 yılı tescilli servis araçlarına S plakası alınamayacağı durumundaydı. Fakat yeni iş alanlarında 2015 yılı tescilli araç sahiplerinin mağdur oldukları anlaşılmaktadır. Komisyondan gelen inceleme sonrası 150-200 plaka arasında 2015 yılı tescilli araç olması sebebiyle, şu anda hali hazırdaki servis çeken 2015 yılı tescilli servis araçlarına da S plaka verilmesiyle ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli girişimlerin yapılmasına.14.04.2016.43


Haber Tarihi : 25/4/2016
Paylaş