KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi'nin 2015/1816 Esas sayı ve 28.01.2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu; mobilya boyahane genel sorumlusu olarak 2008 – 2015 tarihleri arasında 7 yıllık kıdeme sahip birisinin alabileceği net ve brüt ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.05.04.2016.35

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi'nin 2015/1814 Esas sayı ve 28.01.2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu; mobilya boyahane genel sorumlusu olarak 2009 – 2015 tarihleri arasında 6 yıllık kıdeme sahip birisinin alabileceği net ve brüt ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.05.04.2016.35

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi'nin 2015/1849 Esas sayı ve 29.01.2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 21.03.2011 – 17.09.2015 tarihleri arasında yaklaşık 4 yıl kadar servis elemanı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.05.04.2016.35

KARAR:4
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi'nin 2016/73 Esas sayı ve 05.02.2016 tarihli, emsal ücret hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu; yaklaşık 9 yıldan beri bir mobilya imalathanesinde ara elemanı olarak çalışmış bir işçinin 11.08.2014 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.05.04.2016.35

KARAR:5
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi'nin 2016/72 Esas sayı ve 05.02.2016 tarihli, emsal ücret hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu; yaklaşık 8 yıllık bir kıdeme sahip gece bekçisinin 20.02.2013 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.05.04.2016.35

KARAR:6
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi'nin 2015/1815 Esas sayı ve 17.03.2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 19.02.2009 – 29.09.2015 tarihleri arasında yaklaşık 6 yıl kadar boya ustası olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.05.04.2016.35

KARAR:7
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi'nin 2015/1849 Esas sayı ve 23.03.2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 21.03.2011 – 17.09.2015 tarihleri arasında yaklaşık 4,5 yıl kadar muhasebe biriminde görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.05.04.2016.35

KARAR:8
5174 Sayılı TOBB kanunun 10.maddesi gereği 2013 yılında durumları ASKI olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple Oda kaydı silinecek durumdaki 26.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.05.04.2016.35

KARAR:9
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.04.2016.35

KARAR:10
Dilek ve temenniler dinlendi.05.04.2016.35

Hususlarında Müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.

Haber Tarihi : 26/4/2016
Paylaş