KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 23/05/2016 tarih ve 42142446-050.02.02-E.480-7291 sayılı UKOME kararları hakkındaki yazısı görüşüldü.
Gelen yazıda belirtildiği üzere UKOME kararının 12. Maddesinin "Geçerli mazeret beyan ederek, Aracını trafikten 60 günden az çekecek olanların, Ulaşım Dairesi Başkanlığından alınacak izinle, aracını 60 günden fazla trafikten çekecek olanların ise UKOME kararıyla belirlenecek süreyle araçlarını trafikten çekme izni verilmesine, çekme izni alanlar için; takvim yılı başında verilen "Servis Aracı İşletme Ruhsatı" ile "Güzergâh İzin Belgesi'nin geri alınmasına, çekme süresi sonunda yeni işletme ruhsatı ve güzergâh izin belgesi düzenlenmesine" olarak revize edildiği belirtilmektedir. 
İlgili yazıya cevap olarak, Komitemiz tarafından söz konusu trafikten çekme süresinin daha önce 6 ay olmasıyla ilgili karar alınmış olup, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bu kararımız iletişmiştir. Bu kararımızın hiçe sayıldığı görülmektedir. Aracını trafikten çekme süresinin 6 ay olarak düzeltilmesiyle ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli yazıların yazılmasına.03.06.2016.45

KARAR:2
Odamız [email protected] adresine gelen ve Komitemize havale edilen Murat ESEN'in 19/04/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Konuyla ilgili, "Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli yazının gönderildiği" konusunda ilgili kişiye bildirilmesine.03.06.2016.45

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Arifiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nın 26/05/2016 tarih ve 2016/177 sayılı, Arifiye ilçesine kamyonlarla gelecek 700 (Yediyüz) ton kömürün kamyonlardan tahliyesi, 24 saat emniyetinin alınması ve yazı ekinde belirtilen 23 yerleşim birimindeki, adresleri belirlenen 700 vatandaşa 1'er ton olarak evlerinde teslim edileceği, vatandaş evinde bulunmadığı takdirde ikinci, üçüncü defa evine gidileceği ile ilgili ton başı KDV hariç nakliye bedeli hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırmalar ve yazı ekindeki ihale şartnamesi de dikkate alındığında, 1 ton kömürün nakliye (yükleme-boşaltma dahil) bedelinin teslim edilecek yerlerin uzaklıkları da dikkate alındığında (yükleme-boşaltma dahil) 45,00TL ile 55,00TL (KırkbeşTürkLirası ile EllibeşTürkLirası) (KDV hariç) aralığında olabileceğinin ilgili Vakıf Başkanlığına Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazılı olarak bildirilmesine.03.06.2016.45
 
KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Erenler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nın 27/05/2016 tarih ve 2016/178 sayılı, 1600 (Binaltıyüz) ton kömürün depoya indirilmesi, korunması, Erenler İlçesinde belirlenen depodan yine Erenler İlçesindeki yazı ekinde belirtilen 33 yerleşim birimindeki, adresleri belirlenen vatandaşlara 1'er ton olarak evlerinde teslim edileceği, vatandaş evinde bulunmadığı takdirde ikinci, üçüncü defa evine gidileceği ile ilgili ton başı KDV hariç nakliye bedeli hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırmalar ve yazı ekindeki ihale şartnamesi de dikkate alındığında, 1 ton kömürün nakliye (yükleme-boşaltma dahil) bedelinin teslim edilecek yerlerin uzaklıkları da dikkate alındığında (yükleme-boşaltma dahil) 42,00TL ile 52,00TL (KırkikiTürkLirası ile ElliikiTürkLirası) (KDV hariç) aralığında olabileceğinin ilgili Vakıf Başkanlığına Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.03.06.2016.45

KARAR:5
Üyeliği düşen Hüsnü ELBEK'in yerine sıradaki yedek üyemizin komite asıl üyesi olarak toplantılarımıza davet edilmesine.03.06.2016.45

Haber Tarihi : 22/6/2016
Paylaş