Odamız 8.Meslek Komitesi ile gerçekleştirilen ortak toplantıda;

KARAR:1 
Geçmiş dönemlerde uygulandığı gibi sektörümüzdeki durgunluğun aşılabilmesi için sektörümüzdeki KDV oranının %18'den %8'e düşürülmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.08.06.2016.37

KARAR:2
2016 Temmuz ayı içerisinde İnegöl'de sektörümüzle ilgili araştırmalar yapmak üzere 8. Meslek Komitesi ile birlikte ziyaret etkinliği yapılmasına, Odamız minibüs'ünün tahsis edilmesine.08.06.2016.37

KARAR:3
Çek kanununun yeniden gözden geçirilerek yaptırım gücünün arttırılması konusundaki talebimiz hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.08.06.2016.37

KARAR:4
Odamızda 2016 Mayıs ayı içerisinde Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail DOĞAN'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Mobilya Sanayisinin Türkiye'deki Geleceği ve Dünyadaki Yeri" konulu panel değerlendirildi.08.06.2016.37

Kararları alınmış olup, müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.

Haber Tarihi : 22/6/2016
Paylaş