KARAR:1
17 Haziran 2016 Cuma Günü Saat:14:00'te Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Kontrol Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen UKOME toplantısına katılan 19. Meslek Komitesi Başkanımız ve Odamız UKOME Temsilcisi Sayın Halit EVİN'in toplantı sonrası yapmış olduğu açıklamalara binaen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'na yapmış olduğumuz başvurulara rağmen S Plaka uygulaması konusunda Odamız görüşlerine aykırı şekilde kararların alındığı tespit edilmiştir.

Komite Başkanımız Sayın Halit EVİN'in talebi üzerine olağanüstü toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantı neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- S plaka uygulamasında defalarca yazı olarak bildirimde bulunulmasına rağmen 3 yıl süreyle devir yasağı önerimizin kabul edilmediği, aksine tutum sergilendiği tespit edilmiştir.

2- Yine devir bedeli olarak Odamız teklifi 2.160,00TL olmasına rağmen 10.000,00TL devir ücretinde ısrar edilmiştir.

3- Trafikten çekme süresinin 6 ay olarak belirlenmesini teklif etmemize rağmen 60 gün olarak süresinin belirlendiği tespit edilmiştir. 

Söz konusu uygulama ve kararların esasen haksız kazanç elde etme amacını taşıyan kişilerin iradelerinin ürünü olduğu izlenimi tarafımızda doğmuştur. Bu kaygılarla kolay devrin önüne geçilmesi için belli bir süre (3 yıl) devir yasağı Odamızın olmazsa olmaz görüşüdür. Yanı sıra devir ücreti olarak teklifimiz sektörün gerçek temsilcilerinin mağduriyetinin önüne geçmek ve emsal Büyükşehir uygulamalarını da takip etmek amacını taşımaktadır. Yine trafikten çekme süresinin 60 güne indirilmesi hızlı devir yapılabilmesinin önünü açtığı gibi bu amaca hizmet etmektedir. Sektörün gerçek temsilcisi olan Odamız üyelerinin menfaatlerinin korunması Odamız'ın temel görevi olduğundan iş bu itirazımızı makamınıza iletiyor, temsilcimizin ilgili tarihte belirtilen alt komisyon kararlarına imza atmayacağını belirtiyoruz.21.06.2016.46


Haber Tarihi : 28/7/2016
Paylaş