KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 1. İş Mahkemesi'nin 2016/464 Esas sayı ve 12/07/2016 tarihli emsal ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; yaklaşık 20 yıllık tecrübeye sahip hafriyat nakliyat şoförü olarak görev yapan bir işçinin aylık alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise asgari ücret miktarı olabileceği adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.08.2016.49

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 2. İş Mahkemesi'nin 2016/403 Esas sayı ve 19/07/2016 tarihli emsal ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 11/11/2014 - 06/01/2015 tarihleri arasında yaklaşık 2 ay kadar şoför olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.08.2016.49

KARAR:3
Odamız [email protected] adresine gelen ve Komitemize havale edilen Ercan ULU'nun 01/08/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Konuyla ilgili, "Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesine gerekli yazılar yazılmış olup, söz konusu talebimizle ilgili cevap beklenmektedir." açıklamamızın ilgili kişiye bildirilmesine.11.08.2016.49

KARAR:4
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 1. İş Mahkemesi'nin 2016/375 Esas sayı ve 27/07/2016 tarihli emsal ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; yaklaşık 9 yıllık kıdeme sahip taşımacılık hizmetleri faaliyetinde bulunan bir şirkette takım lideri olarak çalışan işçinin 2016 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.08.2016.49

KARAR:5
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 28/07/2016 tarih ve 42142446-050.02.02-E.615-10537 sayılı UKOME Kararları hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.11.08.2016.49

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.08.2016.49

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.11.08.2016.49

Haber Tarihi : 9/9/2016
Paylaş