KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Ada Elite Tur Turizm Taşımacılık Hizmetleri 'nın 19/09/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Konuyla ilgili, "şikayetçi firmanın Büyükşehir Belediyesi UKOME Müdürlüğü'ne ve Vergi Dairesi'ne başvuru yapması gerektiği" açıklamamızın ilgili kişiye yazılı yazılarak bilgi verilmesine.13.10.2016.51

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Ka-Çe Telekominikasyon, Bilişim, İnşaat, Gıda Ürünleri Ticareti ve Turizm Ltd.Şti.'nin 21/09/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Konuyla ilgili, "Daha önce yapmış olduğumuz Komite toplantılarında almış olduğumuz kararlara istinaden Büyükşehir Belediyesi UKOME Müdürlüğü'ne 2015 yılına ait araçlara S plaka verilmesiyle ilgili başvurunun yapıldığı, fakat Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında 2015 yılı araçlarına S plaka verilmeyeceği kararının alındığı" açıklamamızın Büyükşehir Belediyesi ile yapılan yazışmaların tarih ve sayıları da belirtilerek ilgili kişiye yazılı yazılarak bilgi verilmesine.13.10.2016.51

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 1. İş Mahkemesi'nin 2016/369 Esas sayı ve 26/09/2016 tarihli emsal ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 17 yıllık kıdeme sahip yurt içi eşya-kargo taşımacılığı mesleğini icra eden uzun yol şoförünün 11/03/2016 tarihiyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.10.2016.51

KARAR:4
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nun (Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nın) 28/09/2016 tarih ve AGB-A-5712/122-69 sayılı bilgi isteme hakkındaki yazısı görüşüldü.
Şehiriçi ve şehirdışı nakliye işi ile iştigal eden bir firmanın karlılık oranının firmanın kapasitesine göre değişkenlik gösterebileceği de göz önünde bulundurularak asgari ve azami karlılık oranının %2 - %6 (yüzde iki ile yüzde altı) arasında olabileceği fakat aylara göre zarar da edebileceği kanaatimizin, ilgili kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.13.10.2016.51

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.10.2016.51

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.13.10.2016.51


Haber Tarihi : 28/10/2016
Paylaş