KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 21/10/2016 tarih ve 42142446-050.01.02-E.855-13652 sayılı yazısı görüşüldü.
İlgili yazıda belirtilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu Gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 01 Kasım 2016 Salı Günü Saat:14:00'te yapılacak toplantıya Komite Başkanımız Halit EVİN'in katılmasına.10.11.2016.52

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 2. İş Mahkemesi'nin 2016/1154 Esas sayı ve 26/10/2016 tarihli emsal ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; yaklaşık 10 yıllık kıdeme sahip, yurtiçi tır şoförü olarak çalışan birisinin 2015 yılında alabileceği emsal ücretin net ve brüt olarak, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.10.11.2016.52

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.11.2016.52

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.10.11.2016.52
Haber Tarihi : 2/12/2016
Paylaş