KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sakarya İl Müdürlüğü'nün 12/12/2016 tarih ve 96241892-802 sayılı yazısı görüşüldü.
İlgi yazıda belirtilen açıklamalara göre Güzergah 1 için (Gidiş-Geliş: 74KM) KDV Hariç Taşıma Fiyatı 300.00-TL, Güzergah 2 için (Gidiş-Geliş: 56KM) KDV Hariç Taşıma Fiyatı 210.00-TL olarak tespit edilmiş olup Ticaret ve Belgeler Servisi Tarafından ilgili Kuruma bildirilmesine.15.12.2016.55
Haber Tarihi : 30/12/2016
Paylaş