KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 1. İş Mahkemesi'nin 2016/369 Esas sayı ve 30/11/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; yaklaşık 17 yıllık kıdeme sahip uzun yol şoförünün 2016 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12.01.2017/56

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 2. İş Mahkemesi'nin 2016/937 Esas sayı ve 30/11/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 06/02/2013 – 31/05/2016 tarihleri arasında yaklaşık 3 yıl kadar uzun yol tır şoförü olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12.01.2017/56

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 2. İş Mahkemesi'nin 2016/829 Esas sayı ve 05/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 2014-2016 yılları arasında yaklaşık 2 yıl kadar nakliye işi yapan şirkette Türkiye çapında dağıtım görevi yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12.01.2017/56

KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 13/12/2016 tarih ve 59709072-622.99-E.2518-15947 sayılı Muhammen Bedel hakkındaki yazısı görüşüldü.
İlgi yazıyla istenilen muhammen bedeller konusunda belirtilen iş kolunda herhangi bir üyemizin olmaması sebebiyle muhammen bedellerin tespit edilemediği, bu sebeple ilgili şoförler odasına sorulması gerektiği bilgisinin Ticaret ve Belgeler Servisi Tarafından ilgili Kuruma bildirilmesine.12.01.2017/56

KARAR:5
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Sakarya PTT Başmüdürlüğü'nün 21/12/2016 tarih ve 69336043-755.02.03-E9981 sayılı yazısı görüşüldü.
İlgi yazıda belirtilen Sakarya-Bilecik ana posta hattı için 1 ay süreli 102km mesafede 3,5ton taşıma kapasiteli, 17 metreküp hacimli kamyonla tek seferli (gidiş-dönüş) tek mutemetle çalışmak üzere yaklaşık maliyetin 700-TL+KDV olabileceği kanaatimizin Ticaret ve Belgeler Servisi Tarafından ilgili Kuruma bildirilmesine.12.01.2017/56

KARAR:6
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin 02/01/2017 tarih ve 296 sayılı yazısı görüşüldü.
Konu hakkında Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından hazırlanacak metnin ilgili üyelere toplu mail ile duyuru yapılmasına.12.01.2017/56

KARAR:7
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 05/12/2016 tarih ve 42142446-050.02.02-E.974-15431 sayılı UKOME Kararları hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.12.01.2017/56

KARAR:8
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 13/12/2016 tarih ve 59709072-315.99-E.2509-15810 sayılı UKOME Kararı hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.12.01.2017/56

KARAR:9
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.01.2017/56

KARAR:10
Dilek ve temenniler dinlendi.12.01.2017/56
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş