KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Sakarya PTT Başmüdürlüğü'nün 20/01/2016 tarih ve 75899194-100-E.653 sayılı yazısı görüşüldü.
İlgi yazıda talep edilen yaklaşık maliyet fiyatları Komitemiz tarafından güzergahların mesafe aralıklarının ve diğer sözleşme şartlarının bilinmemesi sebebiyle tespit edilemediği bilgisinin Ticaret ve Belgeler Servisi Tarafından ilgili Kuruma bildirilmesine.09.02.2017/57

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen S.S.37 Nolu Sakarya Vib Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin yazısı görüşüldü.
Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli vb. emsal şehirlerde yazıda belirtilen konu için parasal değeri olmayan plakalarla bu tür taşımacılığın yapıldığı görülmekte olup, örnek uygulamaların İlimizde de uygulanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yazı yazılmasına ve Yönetim Kurulu tarafından gerekli çalışmaların yapılmasına.09.02.2017/57

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü'nün 17.01.2017 tarih ve 56712515-306.99-E.9053 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.09.02.2017/57

KARAR:4
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 19.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.09.02.2017/57

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.02.2017/57

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.09.02.2017/57
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş