KARAR: 1
Gündemin birinci maddesi Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş  Mahkemesinin 2009/666 esas sayı  07/05/2010 tarihli ortalama kazanç tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü. 
Dava konusu 14 yıllık şoförün aylık ücretinin net 600 TL olarak bildirilmesine. 24.05.2010.15
KARAR: 2
Gündemin ikinci maddesi Odamız üyesi personel ve servis taşımacılığı araç kiralama işi yapan üyelerimizin;  sektördeki kamu ve özel  ihale şartnamelerinin çok basit hazırlanmış olması sebebiyle     kaliteyi , can güvenliği  detaylarından yoksun olması  ve aynı zamanda da haksız rekabete sebep olması ile ilgili dilekçesi olup görüşüldü. 
Sektörde haksız rekabete sebep olması ile birlikte  kaliteyi düşürerek can güvenliği açısından denetim ve tedbir gibi herhangi bir teminata bağlanmayan ihale şartnamesi ile hiçbir güvenlik tedbirlere uymayan araçlar kullanılmakta bu durum nedeniyle  geçmişte üzücü olaylar yaşandığı gibi gelecekte de bu olayların yaşanmasına engel olacak hiçbir tedbir alınmamaktadır. Geleceğimizin teminatı en kıymetli varlığımız çocuklarımız başta olmak üzere insanlarımız risk altında taşınmak ve taşıtılmaktadır. Bu durumun önlenmesi için yönetim kuruluna havale edilerek ilgili mercilere bildirilmesine. 24.05.2010.15
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 24.05.2010.15
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi. 24.05.2010.15
Haber Tarihi : 25/5/2010
Paylaş