KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/378 Esas sayı ve 17/02/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; Serdivan Cezaevi hattında çalışan bir aracın ortalama günlük kazancının, 100-TL (YüzTürkLirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.09.03.2017/58

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME Şube Müdürlüğü'nün 27.01.2017 tarih ve 27012067-5586 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.09.03.2017/58

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü'nün 31.01.2017 tarih ve 27012067-611.03/11771 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.09.03.2017/58

KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 10/12/2016 tarih ve 42142446-050.01.02-E.118-1663 sayılı UKOME Toplantısı hakkındaki yazısı görüşüldü.
16.02.2017 Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıyla ilgili son anda Odamıza toplantı yazısının gelmesinden dolayı, ilgili komite üyemizin il dışında olması sebebiyle, belirtilen toplantıya katılım sağlanamadığı bilgisinin adı geçen Kuruma yazı yazılarak bildirilmesine.09.03.2017/58

KARAR:5
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Sakarya PTT Başmüdürlüğü'nün 03/02/2017 tarih ve 69336043-300-E.1131 sayılı yazısı görüşüldü.
İlgi yazıda talep edilen yaklaşık maliyet fiyatları konusunda bilgi alınacak yetkiliye ulaşılamaması sebebiyle, ilgi yazının bir sonraki meslek komite toplantısında tekrar görüşülmesine.09.03.2017/58

KARAR:6
Servis taşımacılığı yapan meslek grubu üyelerimizden firmalarına kayıtlı S plakalı araçları için Büyükşehir Belediyesine ödenmesi gereken 2017 yılı S plaka harçlarının ödemelerinin son günü 31 Mart 2017 Cuma olması sebebiyle cezalı duruma düşmemeleri için zamanında ödeme yapmaları hususunda meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından mail ve sms ile duyuru yapılmasına, konu hakkında Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.09.03.2017/58

KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.03.2017/58

KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.09.03.2017/58
Haber Tarihi : 22/3/2017
Paylaş