KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Sakarya PTT Başmüdürlüğü'nün 03/02/2017 tarih ve 69336043-300-E.1131 sayılı yazısı görüşüldü.
İlgi yazıda belirtilen Sakarya PTT Başmüdürlüğünce 2017-2019 Tali Posta Hatları kapsamında 31 ay süreli, 8 adet tali posta hattı için,

Sıra Hattın Adı Haftalık Sefer Sayısı Güzergah İşyerleri
(uğranılacak gün sayıları belirtilmiştir) Yaklaşık Maliyet Fiyatı
1 Adapazarı - Bilecik 6 Adapazarı - Bilecik(6) -
2 Adapazarı - Limandere 6 Adapazarı - Karasu(6) - Darıçayırı(5) - Limandere(5) -
3 Adapazarı - Kocaali 5 Adapazarı - Söğütlü(5) - Ferizli(5) - Kocaali(5) -
4 Adapazarı - Dokurcun 6 Adapazarı - Karapürçek(5) - Akyazı(6) - Altındere(5) - Kuzuluk(5) - Dokurcun(5) -
5 Adapazarı - Yeşilyurt 6 Adapazarı - Hendek(6) - Yeşilyurt(5) -
6 Adapazarı - Taraklı 6 Adapazarı - Pamukova(6) - Alifuatpaşa(5) - Geyve(6) - Taraklı(5) -
7 Adapazarı - Kurtköy 6 Adapazarı - Arifiye(5) - Sapanca(6) - Kırkpınar(5) - Kurtköy(5) -
8 Adapazarı - Kaynarca 5 Adapazarı - Kaynarca(5) -

yukarıda belirtilen güzergahların yaklaşık maliyet fiyatları, Komitemiz tarafından güzergahlar arası mesafelerin ve diğer sözleşme şartlarının bilinmemesi sebebiyle tespit edilemediği bilgisinin Ticaret ve Belgeler Servisi Tarafından ilgili Kuruma bildirilmesine.13.04.2017/59

KARAR:2
Odamız web sayfası Görüş ve Öneriler Formu aracılığıyla gelen ve Komitemize havale edilen İbrahim DERMAN'ın 11/03/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Konuyla ilgili, "Komitemiz tarafından konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesine gerekli itirazlar yapılmış olup, Büyükşehir Belediyesi tarafından 700TL olarak belirlenen yıllık harç bedeli 400TL'ye düşürülerek ilgili bedelin tek seferde ödenmesi hususunda karar almıştır." açıklamamızın ilgili kişiye bildirilmesine.13.04.2017/59

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 1. İş Mahkemesi'nin 2017/249 Esas sayı ve 13/03/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; yaklaşık 4 yıldır nakliye şoförü olarak çalışan bir şoförün alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise net asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.04.2017/59

KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 20/03/2017 tarih ve 42142446-050.01.04-E.223-3122 sayılı UKOME Kararları hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.13.04.2017/59

KARAR:5
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 22/03/2017 tarih ve 59709072-315.99-E.697-3199 sayılı Güzergah İzin Belgesi Talebi hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.13.04.2017/59

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.04.2017/59

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.13.04.2017/59
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş