KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 18.04.2017 tarih ve 6415 sayılı Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti İle Servis Ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hâle Getirilmesine Dair Yönetmelik Hk. Bilgilendirme konulu yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazının ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin Resmi Gazetedeki linkleri de belirtilerek meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servis tarafından toplu mail ile gönderilmesine.11.05.2017/60

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/294 Esas sayı ve 04/04/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 2015 yılından itibaren şoför olarak çalışan bir kişinin 29/02/2016 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.05.2017/60

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 14. İkmal Merkezi Komutanlığı'nın 47350434-434-4230-17 sayı ve 03/05/2017 tarihli fiyat araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü. 
İlgi yazıda belirtilen güzergâh ve açıklamalara göre personel taşıma hizmetinin yaklaşık maliyet fiyatının, KDV Hariç 180,00-TL (YüzSeksenTürkLirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.11.05.2017/60

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.05.2017/60

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.11.05.2017/60
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş