KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/884 Esas sayı ve 04/05/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 6 yıllık kıdemi bulunan ve tır şoförü olarak çalışan bir kişinin 2014 yılı ekim ve nisan ayı ile 2016 yılı nisan ayı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.08.06.2017/62

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 31/05/2017 tarih ve 42142446-050.01.04-E.481-6493 sayılı UKOME Kararları hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.08.06.2017/62

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.06.2017/62

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.08.06.2017/62
Haber Tarihi : 15/6/2017
Paylaş