Odamız 8.Meslek Komitesi ile gerçekleştirilen ortak toplantıda;

KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Akçakoca Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/42 Esas sayı ve 14/06/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; bir mobilya imalatçısının 2009 yılından bu yana aylık gelirinin yıllara göre ne kadar olduğu konusu, söz konusu yazıdaki verilere göre tespit edilemediğinin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.13.07.2017/51

KARAR:2
Meslek komite toplantılarımızın bundan sonra, her ayın son haftasının Perşembe günleri saat:10.00'da yapılmasına.13.07.2017/51

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.07.2017/51

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.13.07.2017/51
Haber Tarihi : 25/7/2017
Paylaş