KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 07/06/2017 tarih ve 59709072-315.99-E.1452-6824 sayılı ücretsiz taşımacılık hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.13.07.2017/63

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 13/06/2017 tarih ve 59709072-315.99-E.1514-7172 sayılı Elektronik Ücret Toplama Sistemi hakkındaki yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazının meslek grubundaki üyelerimize Bilişim Planlama Servisimiz tarafından toplu e-posta yoluyla gönderilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 13.07.2017/63

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Kocaeli Ticaret Odası'nın 29/06/2017 tarih ve 9/15623 sayılı yazısı görüşüldü.
Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprülerinin zorunlu kullanılmasından dolayı yaşanan mağduriyetin giderilmesi için otobüs ve yük taşımacılığı yapan araçların Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinde uygulanan ücretler gibi ödeme yapabilmelerinin sağlanabilmesi adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine yazı yazılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.13.07.2017/63 

KARAR:4
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sakarya'nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi" hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.13.07.2017/63
Haber Tarihi : 25/7/2017
Paylaş