KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/700 Esas sayı ve 11/07/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 9 yıllık kıdemi olan forklift operatörü olarak çalışan bir kişinin 2015 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.10.08.2017/64

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın 22706130-477.01.12.01-E.671-8526 sayı ve 21/07/2017 tarihli "Uyarı Yazısı" hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Konu hakkında meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından mail ile duyuru yapılmasına.10.08.2017/64

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.08.2017/64

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.10.08.2017/64
Haber Tarihi : 9/10/2017
Paylaş