KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 16/08/2017 tarih ve 42142446-050.01.04-E.799-9545 sayılı UKOME Kararları hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.14.09.2017/65

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün 21.08.2017 tarih ve 12134907-170.99/E.272361 sayılı Taşımacılık Sektörü Hk. yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.14.09.2017/65

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün 11.09.2017 tarih ve 90378810-170.09/E.288442 sayılı Taşımacılık Sektörü Hk. yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.14.09.2017/65

KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 08.09.2017 tarih ve 13841 sayılı Köprü Geçiş Ücretleri Hk. yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.14.09.2017/65

KARAR:5
2017-2018 eğitim ve öğretim sisteminin başlaması ile yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile 2017 yılı Eylül ayı içerisinde Odamızda ortak toplantı yapılmasına, toplantıya Bilişim ve Planlama Servisi tarafından ilgili meslek grubu üyelerimizin mail ve sms ile davet edilmesine, toplantıdaki ikramların komite bütçesinden karşılanmasına, toplantıyla ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.14.09.2017/65

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.09.2017/65

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.14.09.2017/65
Haber Tarihi : 19/10/2017
Paylaş