KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 27/09/2017 tarih ve 27096380-918.01-E.15145224 sayılı Okul Servislerinin Güvenliği hakkındaki yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazı hakkında meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından toplu mail ile duyuru yapılmasına.12.10.2017/66

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2017/324 Esas sayı ve 02/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 10/06/2017 – 26/12/2016 tarihleri arasında yaklaşık 2,5 yıl kadar tanker şoförü ve petrolde pompacı olarak görev yapan bir kişinin, 2016 yılı Aralık ayında alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12.10.2017/66

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.10.2017/66

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.12.10.2017/66
Haber Tarihi : 19/10/2017
Paylaş