KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/482 Esas sayı ve 26/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 13 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve şoför olarak çalışan bir işçinin 2013 yılı Kasım ayı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.09.11.2017/67 

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Oğuz Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Sakarya Şubesi'nin 24.10.2017 tarihli servis aracı hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemiz tarafından daha önce konu hakkında gerekli araştırmalar yapılmış olup, güzergah izin belgesi konusunda yetkinin Büyükşehir Belediyelerinde olduğu, bazı illerde firmaların söz konusu talepleri için Büyükşehir Belediyeleri tarafından güzergah izin belgesi verildiği fakat Sakarya Büyükşehir Belediyesinde böyle bir uygulamanın olmadığı, bu sebeple güzergah izin belgesinin verilmediği ve konu hakkında yetkinin de Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu bilgisinin ilgili firmaya yazılı olarak bildirilmesine.09.11.2017/67

KARAR:3
03 Ekim 2017 Salı Günü gerçekleştirilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın İhtisas Komisyon toplantısında görüşülen Personel Servis Taşıma Ücret tarifesi Komitemiz tarafından değerlendirilmiş olup,
Otobüs (0-15Km, 45 Koltuk) Giriş-Çıkış Ücreti: 150TL (KDV Dahil)
Otobüs (0-15Km, 17 ile 29 Koltuk Arası) Giriş-Çıkış Ücreti: 110 TL (KDV Dahil) 
Minibüs (0-15m, 10 ile 16 Koltuk Arası) Giriş-Çıkış Ücreti: 77 TL (KDV Dahil)

Ücretlere KDV dahildir. 
Personel servis ücreti sefer başınadır. 
Sabah iş yerine giriş ve akşam dönüş bir sefer sayılır.
Tek giriş ya da tek çıkışlarda bu ücretlerin %70'i uygulanır.

İlgili Personel Servis Taşıma Ücret tarifesinin yukarıda belirtilen şekilde uygulanmasıyla ilgili talebimiz hakkında Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazılmasına.09.11.2017/67

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.11.2017/67

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.09.11.2017/67
Haber Tarihi : 1/12/2017
Paylaş