KARAR: 1
Gündemin birinci maddesi Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Adalet Bakanlığı Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun 2010/229 Muh sayı  ve  18/08/2010 tarihli  rayiç fiyat tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.
1-16+1 Kişilik Araç ile   Şehir Merkezi Ferizli Cezaevi 32 Km güzergahında  1 tur KDV Hariç Birim Fiyatı  85.00-TL
2-30+1 Kişilik Araç ile   Şehir Merkezi Ferizli Cezaevi 32 Km güzergahında  1 tur KDV Hariç Birim Fiyatı  200.00-TL   
3-45 Kişilik Araç ile   Şehir Merkezi Ferizli Cezaevi 32 Km güzergahında  1 tur KDV  Hariç Birim Fiyatı  400.00-TL olarak tespit edilmiştir. 19.08.2010.19
KARAR: 2
Hava Halil'in genel sekreterlikten meslek komitemize havaleli dilekçesi olup görüşüldü. Malumat hasıl olduğuna dosyasına. 19.08.2010.19
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 19.08.2010.19
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi. 19.08.2010.19
Haber Tarihi : 26/8/2010
Paylaş