KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/624 Esas sayı ve 28/11/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı iş yerinde 22/12/2012-31/05/2014, 04/05/2016-25/11/2016, 20/04/2017-2017 Eylül sonu tarihleri arasında şoför olarak çalışan 10 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Eylül 2017 tarihi itibariyle net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.01.2018/69

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/865 Esas sayı ve 05/12/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 20/06/2014 tarihinde otobüste host olarak çalışan birinin 20/06/2014 tarihinde aylık ortalama gelirinin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.01.2018/69

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2013/88 Esas sayı ve 07/12/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; kendi nam ve hesabına bağımsız olarak, kendine ait aracıyla kooperatif üyesi olarak nakliyecilik yapan bir kamyon şoförünün 2012-2013-2014-2015-2016 ve 2017 yıllarına ait net aylık maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.01.2018/69

KARAR:4
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 08/12/2017 tarih ve 59709072-315.99-E.2732 sayılı Okul Servis Araçları Yönetmeliği hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Konu hakkında meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından toplu mail ile duyuru yapılmasına.11.01.2018/69

KARAR:5
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 08/12/2017 tarih ve 42142446-050.01.04-E.1207-13817 sayılı UKOME Kararları hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan UKOME ve alt komisyon toplantılarıyla ilgili davet yazılarının son anda yada ilgili toplantı tarihinden sonra Odamıza gelmesi sebebiyle, temsilcimiz toplantılara katılmakta sorunlar yaşamaktadır. Bu sebeple toplantıyla ilgili gündem ve davet yazılarının toplantıların yapılacağı tarihten en az bir hafta önce Odamıza ulaştırılmasıyla ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yazı yazılmasına.11.01.2018/69

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.01.2018/69

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.11.01.2018/69
Haber Tarihi : 8/2/2018
Paylaş