KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 31/01/2018 tarih ve 27416620-306.02-E.3636 sayılı Ulaşım Toplantı Tutanağı hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.13.03.2018/71

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nın 07/02/2018 tarih ve 30073939-4450-331140-18 sayılı piyasa rayiç fiyat tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
İlgi yazı ile talep edilen yaklaşık 37.600km mesafeli, 4 güzergahta 15 kişi taşıma kapasiteli 5 adet minibüs dikkate alınarak 1 minibüsün 1km birim fiyatının, güzergahların açıklamaları olmadığından dolayı tespit edilemediği bilgisinin adı geçen kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.13.03.2018/71

KARAR:3
Sanayi ve Ar-Ge Servisi Teknik Personeli Ufuk Ali AYGEN'in Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında hazırlamış olduğu sunum dosyası görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.13.03.2018/71

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.03.2018/71

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.13.03.2018/71

Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş