KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2018/155 Esas sayı ve 26/03/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; ortalama 7 yıl kadar tecrübeli üretim mühendisliği yapan(ELEKTRONİK MÜHENDİSİ) olarak çalışan bir işçinin  23/06/2017 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, asgari ücret net ve brüt miktarının (Sektörümüzde, ücretlendirme gerekçeleri ve çalışma koşullarının önemine binaen ücretlendirme ölçüleri farklıdır) %15 fazlası olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine, 15.05.2018.02

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi’nin 2018/31 Esas sayı ve 30/03/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 01/07/2013-11/12/2017 tarihleri arasına Tv ünitesi, mobilya ve aksesuar üretimi yapan bir firmada 4,5 yıl kadar pazarlamacı olarak çalışan bir kişinin 2017 Aralık ayı itibariyle alabileceği, emsal ücretin asgari ücret net ve brüt miktarının (Sektörümüzde, ücretlendirme gerekçeleri ve çalışma koşullarının önemine binaen ücretlendirme ölçüleri farklıdır) %10 fazlası olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine.15.05.2018.02

  KARAR:3

Meslek Grubumuzun üyeleri karşısında sadece rakamla ifade edilen bir tanım ile anılmak yerine örneğin (26.meslek grubu) grup üyelerinin faaliyetlerini ifade eden bir tanımla anılmasının gerekli olduğunu yaptığımız toplantı sonucunda değişiklik yapılarak “Mobilya İmalatçıları ve Malzemecileri”  olarak  kullanılmasını, arz ederiz.15.05.2018.02

KARAR:4

İş Mahkemelerinden gelen yazılara verilecek olan cevapların gerekçeleri ile beraber istenmesi hususunu ilgili İş Mahkemelerine bildirilmesine.15.05.2018.02

KARAR:5

30.04.2018 tarihinde Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü ile sektörümüz yabancı öğrencilerden ihracat konusunda faydalanmak için toplantı düzenlemiştir. Bu toplantı amaca yönelik olup bölüm öğretim üyelerimiz ve komitemiz ile beraber sektörde imalat yapan meslek grubu üyelerimize ziyaret düzenlenmesine söz konusu ziyarettin Odamız Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına,  Odamız web sayfasında yayınlanmasına.15.05.2018.02

KARAR:6

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyeleri ve sektörümüzden temsilciler ile birlikte Ramazan ayı içerisinde bir iftar programı tertip edilmesine söz konusu programın giderlerinin Komite bütçesinden karşılanmasına.15.05.2018.02

Haber Tarihi : 21/6/2018
Paylaş