Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Karasu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/158 Esas sayı ve 19/04/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 13/06/2014 trafik kazası geçiren 1978 doğumlu kişinin kaza önce mobilya işi (Marangozluk işi) yaptığı iki elinde platin olduğu, eski kabiliyetini yitirmeseydi elde edeceği muhtemel kazançların ve gerçek ücretinin, (sorulan sorunun muhteviyatının anlaşılamamasına rağmen) kalifiyeli marangoz ustasının maaşı net 2000TL (ikibintürklirası) olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine, 19/06/2018/03

 

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2018/155 Esas sayı ve 24/05//2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; ortalama 7 yıl kadar tecrübeli üretim mühendisliği yapan(ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ) olarak çalışan bir işçinin  23/06/2017 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, asgari ücret net ve brüt miktarının (Sektörümüzde, ücretlendirme gerekçeleri ve çalışma koşullarının önemine binaen ücretlendirme ölçüleri farklıdır) %15 fazlası olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine.19/06/2018/03

 

KARAR:3

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyeleri, Dış Ticaret Öğrencileri ve  sektörümüzden temsilciler ile birlikte 12 Haziran 2018 tarihinde Satso Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Sayın; Ali İhsan GÜNEŞ’in katılımıyla bir iftar programı düzenlenmiştir.Bu tür toplantıların ihracat yapmak isteyen firmalar için önemli bir proje olup eğer Yönetim Kurulumuz tarafından desteklenirse orta vadede önce mobilya sektöründe daha sonrada diğer sektörlerde amacına ulaşacaktır.Söz konusu iftar programı için Odamız Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.19/06/2018.03

 

 

KARAR:4

Kaynarca Mobilya İhtisas OSB’ye bitişik olarak 241 dönüm arazinin üzerinde kurulan Mobilya İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesinin(SAMİKOP) plan çalışmaları devam etmektedir.

Bu konuda Yönetim Kurulumuzun destek ve yardımlarını bekliyoruz.19/06/2018.03

Haber Tarihi : 21/6/2018
Paylaş