KARAR: 1
Gündemin birinci maddesi Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. SGK Sakarya il müdürlüğü ‘nün 14.255.285 sayı ve 17/09/2010 tarihli servis ücreti km birim  fiyat tespiti hakkındaki yazısı olup görüşüldü.
Söz konusu rayiç tespiti ekte sunulmuştur. 30.09.2010.20
KARAR: 2
Gündemin ikinci maddesi Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Arifiye Kaymakamlığı Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ‘nün 934-99/755  sayı ve 07/09/2010  tarihli rayiç fiyat tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü. 30.09.2010
Servis işi yapacak  3 yaşında 14+1 kişilik minibüs tipi aracın 1 km maliyeti 1,80 TL(bir lira seksen kuruş) +(kdv) -Yevmiye bedeli 160 TL +kdv  olarak bildirilmesine.
KARAR: 3
Evin Metro Turizm Ltd.lti ve Sakarya Vib Turim Ltd ‘nin genel sekreterlikten meslek komitemize havaleli dilekçesi olup görüşüldü. 30.09.2010.20
D2 belgesi bir noktadan diğer noktaya toplu taşımayı içermekte olup dilekçede bahsi geçen firmanın mahalle sokak caddelerden toplama yapıp tek noktadan toplayarak kanunu mevzuata  aykırı davranmaktadır.  öğrenci servisi yapacak araçların 54 plaka taşımalarının sağlanması ve Üniversite öğrencilerine yönelik iş yapan Sakarya esnafının mağdur olmaması açısından Konunun Valilik ve Emniyet müdürlüğü'ne  bildirilmesine 30.09.2010.20
KARAR: 4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 30.09.2010.20
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi. 30.09.2010.20
Haber Tarihi : 6/10/2010
Paylaş