KARAR:1

Çevre Komisyonun çalışmaları ile ilgili öncelik verilmesi istenilen konuların görüşülmesi.

Şehir merkezinde ve sokak ararlarında mobilya imalatçıların yapmış olduğu olumsuz etkenler öncelikle çevre, ses ve görüntü kirliliği gibi rahatsızlıkları oluşturmaktadır. Bu konu hakkında Çevre Komisyonu tarafından gerekli çalışmaların yapılması.17.07.2018.04

KARAR:2

İşçi çalıştıran iş yerlerinde işçi adına icra yazıları gelmekte üçüncü şahısların alacakları için çalışan işçinin maaşından kesilerek bankadan havale yapılması mecburiyeti işverenlere yüklenmektedir. 3. Şahısların alacaklarının tahsil edilip havale gönderilmesi işvereni bağlamayacağı gibi bankadan maaşlarını alan işçilerin borçlarının hesaplarından alınması da yasaktır yani işveren maaşları toplu olarak bankaya virman yapıyor alacaklılar bankadaki maaşı haciz edemiyor ama işverendeki tahakkuk eden maaşı haczediyor ve birde bankaya yatırılmasını istiyor. Bu durumun adil olmadığını, alacakların iş yerlerindeki tahakkuk eden ücretlerden değil, bankadaki hazır paralardan tahsil etmelerinin daha adil olacağını düşünüyoruz. Konu hakkında ilgili Bakanlığa ve Kurumlara iletilmesi için TOBB yazı yazılmasına.17.07.2018.04

KARAR:3

İhracat Genel Müdürlüğünün Eximbank destekli UR-GE (Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi ) kapsamında UPEP projesi ile yurt dışı iş geliştirme komisyonu ve mobilya imalatçıları malzemeleri grubu ile ortaklaşa proje hazırlamak istiyoruz bunun için Yönetim Kurulu tarafından bir personelin proje yöneticisi olarak tayin edilmesini talep etmekteyiz.17.07.2018.04

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.17.07.2018.04

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.17.07.2018.04


Haber Tarihi : 30/7/2018
Paylaş