KARAR: 1    
Sakarya'da mobilya sektörünün durum tespiti için Sakarya Üniversitesi ile Sanayi ve Ticaret  işbirliği çerçevesinde, 26 Ekim 2010 Salı Günü saat:11.00'de Endüstri Mühendisliği Bölümünü ziyaret edilmesine. 25.10.2010.20
KARAR: 2
Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 26'ncı ve 8'inci Meslek Grubu üyelerine bilgilendirme toplantısı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 25.10.2010.20
KARAR:3
Serdivan Sosyete Pazar Yerinde fuar yapılıp yapılamayacağının Yönetim Kurulumuzca araştırılmasına.25.10.2010.20
KARAR:4
Serdivan Bölgesinde, orta ölçekli üretim tesislerinin kurulabileceği işyerleri için yer araştırılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 25.10.2010.20
KARAR:5
Meslek gruplarımız ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.25.10.2010.20
KARAR: 6
Dilek ve temenniler dinlendi.25.10.2010.20
Haber Tarihi : 28/10/2010
Paylaş