KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 09/07/2018 tarih ve 2018/348 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 09/07/2017-17/04/2018  tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde ağır vasıta şoförü- olarak çalışan bir işçisinin Nisan 2018 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.09.08.2018.05

KARAR:2

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Sakarya PTT Başmüdürlüğü’nün 10/07/2018 tarih ve 69336043-930-E.6256sayılı yazısı görüşüldü.

İlgi yazıda belirtilen Sakarya PTT Başmüdürlüğünce 01 Ağustos2018-30 Eylül 2019 Tali Posta Hatları kapsamında 14 ay süreli, 1 adet tali posta hattı için,

Sıra

Hattın Adı

Haftalık Sefer Sayısı

Güzergah İşyerleri

(uğranılacak gün sayıları belirtilmiştir)

Yaklaşık Maliyet Fiyatı

1

Adapazarı – Pamukova-Alifuatpaşa

6

Adapazarı – Bilecik-Alifuatpaşa(5)

950TL+KDV

2

Geyve-Taraklı

6

Geyve-Taraklı(5)

900TL+KDV

 

 

 

 

 

 

yukarıda belirtilen güzergahların yaklaşık maliyet fiyatları, Komitemiz tarafından belirlenmiştir.09.08.2018.05

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 03/07/2018 tarih ve 2016/943 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 01/10/2012-30/04/2016  tarihleri arasında 3 yıl kadar Kargo şirketinde müdür olarak çalışan  bir kişinin 30/04/2016 tarihinde   alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarının  olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.09/08/2018.05

KARAR:4

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 11/07/2018 tarih ve 2018/231 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 15 yıllık kıdemi bulunan araç çekici ve kurtarıcı platform operatörü olarak görev  yapan  bir kişinin 2018 Nisan ayında  alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarının  olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.09/08/2018.05

KARAR:5

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 09/07/2018 tarih ve 2018/348 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 2011 ile 23/08/2015  tarihleri arasında tır şoförü olarak çalışan 4 yıllık mesleki deneyimi bulunan Ağustos 2015 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.09.08.2018.05

KARAR:6

Pamukova ilçesinde dolmuş taşımacılığı yapan Ali ERGÜL’ün ruhsat değişikliği hakkındaki dilekçesi görüşüldü.

Söz konusu dilekçenin Odamız ve Komitemiz ile ilgisi olmadığı Sakarya Minibüsçüler Esnaf Odasının yetkisinde olduğunu dilekçe sahibine konu hakkında bilgi verilmesine.09.08.2018.05

KARAR:7

Öğrenci taşımacılığı yapan Salih ÜLKER’in 3 noktalı emniyet kemeri uygulaması hakkındaki dilekçesi görüşüldü.

3 noktalı emniyet kemeri uygulaması hakkındaki dilekçenin uygulamanın 3 Eylül 2019’a kadar uzatılması nedeniyle bir sonraki toplantıda tekrar değerlendirilmesine.09.08.2018.05

KARAR:8

TOBB’un 24/07/2018 tarih ve 11924 sayılı yazımıza 06/08/2018 tarih 11936 sayılı cevabı yazısı görüşüldü.

Malumatın hasıl olduğuna.09.08.2018.05

Haber Tarihi : 31/8/2018
Paylaş